Kadra


25.10.2014

język polski - Jolanta Oleksiak

język angielski - Mariusz Wiącek

matematyka - Karol Jachacy

chemia - Anna Grzeszcak

biologiaHanna Dąbrowska

fizyka

geografia - Beata Skulimowska

przyroda - Hanna Dąbrowska

historia - Elżbieta Sadlik

wos - Jolanta Oleksiak

podstawy przedsiębiorczości - Beata Skulimowska

informatykaBeata Skulimowska