O szkole


 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

W POŚWIĘTNEM

 

            zostało założone przez Iwonę Nagraba (czyli przeze mnie) na podstawie pozytywnej opini Mazowieckiego Kuratora Oświaty o spełnianiu wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w celu uzyskania przez szkołę niepubliczną uprawnień szkoły publicznej w trybie art. 82 ust. 2a ustawy o systemie oświaty. 

 

               Szkoła została wpisana do prowadzonej w powiecie wołomińskim ewidencji szkół niepublicznych w dniu 7 sierpnia 2013 r. pod numerem 3/2013 oraz posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Starostę Wołomińskiego Decyzją z dnia   7 sierpnia pod numerem 3/2013.

 

Liceum rozpoczeło swoją działalność z dniem 1 września 2013 r.

 

 

Od dnia 30 stycznia 2017 r. Organem Prowadzącym jest NNH Sp. z o.o.

 

 

 

Poniżej można zapoznać się z dokumentacją szkoły:

 

- Statut

- Regulamin Rady Pedagogicznej

- Regulamin Szkoły

Iwona Nagraba

[pobierz] 0.4 MB statut
[pobierz] 0.1 MB Regulamin Rady Pedagogicznej

 

 

[pobierz] 0.1 MB Regulamin Szkoły