Tematy zaliczeń


31.10.2014

Praca zaliczeniowa jest warunkiem dopuszczenia słuchacza do egzaminu, a co za tym idzie do zaliczenia semestru.
Każda praca zaliczeniowa powinna być pisana ręcznie oraz zajmować minimum 1-2 strony.